Missouri Kansas City 4.jpg

TRACKS

 1. 1  - 
  Drama
 2. 2  - 
  2 Far Up
 3. 3  - 
  Tyga Woodz
 4. 4  - 
  Having Thangz
 5. 5  - 
  KC Mizzou
 1. 6  - 
  Gyco
 2. 7  - 
  Hitz
 3. 8  - 
  Talkin Out the Side Of Your Neck
 4. 9  - 
  If I Don't Make It Back
 5. 10  - 
  Wile Out